ในน้ามีปลา ในนามีข้าว

Publié le par At Sa Djan Jai

เมืองไทยอุดมสมบูรณ์ดี   
 
       ผมได้ดูสารคดีเรื่องพระเจ้าแผ่นดินแล้วมีความรู้สึกซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์มากยิ่งขึ้น  รายการนี้เป็นสารคดีที่กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของในหลวง รายละเอียดนั้นมีอยู่คราวๆ ดังนี้ครับ เมื่อก่อนนั้น ชาวผู้เขาหรือชาวม้งบริเวณสามเหลียมทองคำมีอาชีพส่วนใหญ่แล้วจะทำเกษตรกรรมโดยการปลูกฝิ่นขาย เนืองจากมีผู้ค้ายาเสพติดเป็นผู้ว่าจ้าง ในหลวงเมื่อทรงเห็นปัญหาก็ทรงมีพระราชดำริในการแก้ปัญหานี้ โดยการหาพืชผลทางการเกษตรที่ให้รายได้มากกว่าและสามารถปลูกได้ในพื้นที่เมืองหนาว เช่น สเตอร์เบอร์รี่ ผักเมืองหนาว เป็นต้น การปลูกฝิ่นจึงลดลงปัญหายาเสพติดก็ลดลงไปด้วย   พระราชกรณียกิจที่ทางรายการได้กล่าวถึงก็คือการปรับปรุงดินเปรี้ยวที่จังหวัีดนราธิวาส ซึ่งเป็นดินเปรี้ยวมาก ไม่สามารถทำการเกษตรได้เลย แม้แต่หญ้ายังปลูกไม่ขึ้น ในหลวงได้จัดตั้งโครงการแกล้งดิน เพื่อแก้ปัญหานี้ โดยหลักการแล้วคือ การทำให้ดินเปรี้ยวมากๆ และใ้ห้ระบายน้ำออกเพื่อเป็นการชำล้างดินเปรี้ยวออกไปหมุนเวียนกันอย่างงี้ จนโครงการนี้ประสบความสำเร็จ สามารถปลูกข้าวและพืชผลทางการเกษตรได้ ทางรายการได้กล่าวว่า การที่ในหลวงเมือ่ไปตามพื่้นที่ชนบทต่างๆ ก็จะปล่อยปลา เนืองจากในหลวงมีกุศโลบาย ที่ว่าในน้ำมีปลา ... ในนามีข้าว

       

        ก็อยากให้ทุกคนรักในหลวง ทำความดีเพื่อในหลวง มีความสามัคคีกัน อย่าเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัว มองโลกให้กว้างขึ้น มองคนรอบข้าง เข้าใจกันและกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะสังคมเดียวนี้มีแต่การแข่งขันกัน ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลย คนเราควรที่จะทำความดีเพราะในที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นของเรา 

       ความดีในวันนี้ก็น่าจะเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงที่ทรงทำให้ประชาชนคนไทยได้อยู่เย็นเป็นสุข พัฒนาพื้นที่ชนบทให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นครับ

 

       ปล. หากผมใช้คำที่ผิดพลาดไปก็ขอโทษด้วยนะครับ             ^_______^"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article