Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

5 articles avec เมืองไทย

ในน้ามีปลา ในนามีข้าว

ในน้ามีปลา ในนามีข้าว

เมืองไทยอุดมสมบูรณ์ดี ผมได้ดูสารคดีเรื่องพระเจ้าแผ่นดินแล้วมีความรู้สึกซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์มากยิ่งขึ้น รายการนี้เป็นสารคดีที่กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของในหลวง รายละเอียดนั้นมีอยู่คราวๆ ดังนี้ครับ เมื่อก่อนนั้น ชาวผู้เขาหรือชาวม้งบริเวณสามเหลียมทองคำมีอาชีพส่วนใหญ่แล้วจะทำเกษตรกรรมโดยการปลูกฝิ่นขาย...

Lire la suite

ชีวิตและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

ชีวิตและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

ชีวิตและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คือ สรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบใหญ่ คือ สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ มนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก และอีกองค์ประกอบหนึ่ง คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ คือ...

Lire la suite

การปลูกผักสวนครัวในที่ร้างให้เกิดประโยชน์

การปลูกผักสวนครัวในที่ร้างให้เกิดประโยชน์

การปลูกผักสวนครัวในที่ร้างให้เกิดประโยชน์ ในช่วงเศรษฐกิจในตอนนี้ เชื่อได้ว่าคงมีคนจำนวนไม้น้อย ซื้อที่ดินเปล่าย่านชานเมืองหรือ ในจังหวัดที่คาดว่าจะมีการพัฒนาความเ จริญทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วไว้บ้าง ซึ่งที่ส่วนใหญ่มีขนาดประมาณ 1 ไร่ และหลายคนปล่อยให้ที่ดินเหล่านั้นรกร้างว่างเปล่าไปโดย...

Lire la suite

การจัดทำแปลงพันธ์ข้าวให้ได้ผลที่ดีของเกษตกร

การจัดทำแปลงพันธ์ข้าวให้ได้ผลที่ดีของเกษตกร

การจัดทำแปลงพันธ์ข้าวให้ได้ผลที่ดีของเกษตรกร ข้อแนะนำแบบง่ายและเห็นผลอย่างแน่นอน 1. เมื่อเกษตรกรได้รับเมล็ดพันธุ์ดีจากทางราชการมาแล้ว ควรเลือกแปลงนาที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ โดยขนาดพื้นที่ขึ้นอยู่กับพื้นที่นาทั้งหมดที่มีอยู่ เช่น หากมีนา 50 ไร่ จำเป็นต้องใช้พันธุ์ข้าวประมาณ...

Lire la suite

รถไฟฟ้าสายใหม่ในเมืองไทย

รถไฟฟ้าสายใหม่ในเมืองไทย

รถไฟฟ้าสายใหม่ในเมืองไทย เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ของคนไทย มีรถไฟสายใหม่ กรุงเทพ ฝั่งธนเปิดทดลองวิ่ง วันที่ 25เมษา และจะใช้บริการที่แน่นอนในวันที่ 15 พค ประกาศ ใช้ฟรี 3 เดือน ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง

Lire la suite