Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

2 articles avec 7โรคร้ายภัยคุกคามสุขภาพคนเมือง

อันตราย....จากความเครียด

อันตราย....จากความเครียด

อันตราย....จากความเครียด หลายคนบอกว่าเครียดจนเป็นปกติ ไม่เครียดสิแปลก ไม่รู้จะหาเงินที่ไหน ความเครียดเรื่องเงินทอง ปากท้อง ครอบครัว การงาน เป็นปัญหาอันดับต้นๆ ของคนในสังคมปัจจุบัน มองไปทางไหน ก็ต้องบ่นกันเรื่องพวกนี้ เครียดมากๆ แบบนี้เส้นโลหิตในสมองอาจแตกได้...

Lire la suite

7 โรคร้าย… ภัยคุกคามสุขภาพคนเมือง

7 โรคร้าย… ภัยคุกคามสุขภาพคนเมือง

7 โรคร้าย… ภัยคุกคามสุขภาพคนเมือง ด้วยวิถีชีวิตของผู้คนเมืองใหญ่ที่ต้องใช้ชีวิตแข่งขันกับเวลาและภาระ หน้าที่ที่รับผิดชอบ ทำงานหามรุ่งหามค่ำ เผชิญกับมลภาวะอยู่ทุกวี่วัน ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนเหล่านี้โดยตรง เป็นปัญหาสุขภาพแอบแฝงอยู่ในร่างกายคนเมืองโดยที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว...

Lire la suite