Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

1 articles avec ความหมายของคำว่า วิกฤติ ต้มยำก้ง

ความหมายของคำว่า (วิกฤติ) ต้มยำกุ้ง

ความหมายของคำว่า (วิกฤติ) ต้มยำกุ้ง

ความหมายของคำว่า (วิกฤติ) ต้มยำกุ้ง หมายถึง สภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของไทย และบางประเทศแถบเอเชียเมื่อปี 2540 จนหลายประเทศต้องประกาศลอยตัวค่าเงินของตนเอง หลายประเทศต้องสูญเสียอำนาจทางเศรษฐกิจ ปัจจัยเสริมก่อนเกิดโรคต้มยำกุ้งปี 2540 ปี 2535 ประเทศไทยเปิดเสรีทางการเงินผ่าน...

Lire la suite