ประโยชน์จากผักเขียว " บร็อคโคลี่ " ตะกูลกะหล่ำ

Publié le par At Sa Djan Jai

ประโยชน์จากผักเขียว " บร็อคโคลี่ " ตะกูลกะหล่ำ


  บร็อคโคลี่
จัดเป็นพืชผักตระกูลกะหล่ำ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Brassica oleraceae var.italica

บร็อคโคลี่เป็นผักที่ปลูกเพื่อ บริโภคส่วนของดอกอ่อน และก้าน

ส่วนของดอกบร็อคโคลี่ จะมีสีเขียวประกอบด้วย ดอกย่อยขนาดเล็กสีเขียว

เป็นจำนวนมาก ที่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ มีลักษณะแน่น

แต่ไม่อัดตัวกันแน่น เหมือนดอกกะหล่ำ บร็อคโคลี่มีถิ่นกำเนิด อยู่ทางตอนใต้ ของยุโรป แถบประเทศอิตาลี

นำเข้ามาปลูกในเมืองไทย โดยปลูกในพื้นที่ภาคเหนือ ของประเทศไทย

เนื่องจากเป็นผัก ชนิดใหม่ และปลูกได้ดี ในช่วงหน้าหนาว ทำให้ราคาค่อนข้างจะแพง

    บร็อคโคลี่
ต้องการสภาพแวดล้อม ที่คล้ายคลึงกับกะหล่ำดอกทั่วไป

คือชอบดินร่วน มีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 6-6.5 มีความชื้นดินที่เหมาะสม

และต้องการได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่

                             ประโยชน์มากมายทางโภชนาการ

   บร็อคโคลี่
มีรสชาติหวาน กรอบ สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด

และมีคุณค่าทางอาหารสูง ชึ่งเชื่อกันว่า มีสารที่สามารถ ต่อต้านสาเหตุของการ

เกิดโรคมะเร็งได้อย่างดีอีกด้วยขอขอบคุณ
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article